آمریکا نام کارخانه‌های چینی مرتبط با ممنوعیت فناوری‌های جدید تراشه را اعلام می‌کند


تهران- ایرنا- منابع آگاه گفتند ممکن است آمریکا به زودی فهرستی از کارخانه‌های تولید تراشه چینی برای ممنوعیت دریافت فناوری‌های جدید را معرفی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85430159/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF