مقام کره جنوبی: فعلا قصد تشکیل گروه مشورتی بازدارنده هسته ای با آمریکا و ژاپن نداریم


تهران- ایرنا – همزمان با سفر رئیس جمهوری کره ج،ی به آمریکا، یک مقام ارشد در و، امورخارجه کره ج،ی امروز دوشنبه اعلام کرد سئول فعلا برنامه ای برای ایجاد گروه مشورتی سه جانبه با آمریکا و ژاپن در زمینه ایجاد یک سامانه بازدارنده هسته ای ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098091/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C