وزیر خارجه چین: چهار شهروند چینی در جنگ خاورمیانه کشته شده اند


تهران – ایرنا – وانگ یی وزیر امور خارجه چین با ابراز نگر، در مورد تشدید جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین، از کشته شدن دست کم چهار شهروند چین، مفقود شدن دو نفر و مجروح شدن شش نفر دیگر خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258631/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF